sub-menu

Verenigingsdagen subsidie Initiatiefrijk de Wolden zorgen ervoor dat sportpark de Baete gemoderniseerd kan worden.

In de zomer van 2017 kwam de vraag van de gemeente of de vv Ruinen een nieuwe omheining (palen en dwarsliggers) om het eerste veld wenste. Vanzelfsprekend, want de oude omheining was aan vervanging toe.
Maar ja, met een omheining alleen ben je er niet. De reclameborden van onze sponsoren moesten ook weer een plek hebben, maar het verouderde ophangsysteem was niet meer te gebruiken en een groot aantal reclameborden was van verminderde kwaliteit. Daarom hebben we een verenigingsbrede commissie samengesteld en na intensief overleg was de conclusie binnen deze commissie om het toekomstgericht en in één keer goed te doen.
In december 2017 heeft de commissie in samenspraak met het hoofd- en jeugdbestuur besloten om de oude omheining en bestrating te verwijderen en een nieuw zandbed, nieuwe robuuste betontegels, een nieuwe omheining, een nieuw reclameborden ophangsysteem en nieuwe reclameborden te plaatsen. Op korte termijn wordt er geïnventariseerd welke moderniseringen we verder willen realiseren, zoals de modernisering van o.a. de keuken, kantine, kleedkamers, entree en buitenverlichting. Concrete ideeën hiervoor zijn altijd welkom!

Deze modernisering moet uiteraard ook bekostigd worden. Hiervoor hebben we in eerste plaats de verenigingsdag georganiseerd, welke 23 juni heeft plaatsgevonden met onder andere een sponsorloop, veiling en feest. Daarnaast is er een subsidieaanvraag ingediend bij Initiatiefrijk de Wolden. Voorwaarde voor deze aanvraag was dat wij de andere gebruikers van het sportpark hierbij zouden betrekken, waardoor wij met medewerking van de Stichting Openlucht Spel, de RuinerKleindieren Club, de WielerToerClub, de Loopgroep Ruinen en OBS ’t Oelebröd de subsidie aangevraagd. Afgelopen week is deze subsidie toegekend.
De volledige opbrengst van de verenigingsdag en de toegekende subsidie zullen worden besteed aan de modernisering van het sportpark.
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de nieuwe omheining bijna afgerond en wordt er een stappenplan gemaakt om alle andere wensen en moderniseringen uit te voeren.
Al deze werkzaamheden en de organisatie van de verenigingsdag kunnen alleen gerealiseerd worden dankzij de geweldige inzet van onze leden en vrijwilligers, namens de commissie, het hoofd- en jeugdbestuur hiervoor hartelijk dank!
.