sub-menu

Overlijden Hendrik van Eijk

Ons bereikte het droevige bericht dat
overleden is ons oud-vrijwilliger

Hendrik van Eijk

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur, leden en vrijwilligers van Voetbalvereniging Ruinen