sub-menu

Beste bezoeker,

Nu besmettingen weer landelijk oplopen en enkele voetbalclubs hun activiteiten tijdelijk moesten staken,
vinden wij het van belang al onze senioren een reminder te sturen ten aanzien van de geldende Coronaregels bij VV Ruinen. 

Binnenkort worden op ons sportpark QR-posters opgehangen waarmee iedereen zich snel, gemakkelijk en veilig kan registreren. De gegevens worden maximaal 2 weken bewaard en alleen op verzoek aan de GGD gegeven voor hun bron-en-contactonderzoeken.

En natuurlijk gelden de normale 5 regels:

  1. Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  2. Hou minimaal 1,5 meter afstand
  3. Was vaak en goed je handen
  4. Hoest en nies in je elleboog
  5. Vermijd drukke plekken
De inrichting van onze kantine is zodanig opgezet, dat de gemeente het verantwoord vindt dat wij de kantine open kunnen doen. Laat daarom de tafels en stoelen staan waar ze staan, om het weer sluiten van de kantine te voorkomen.

Pas goed op jezelf en de mensen om je heen,

Met vriendelijke, sportieve en gezonde groet,

Bestuur van VV Ruinen

COOP Wim van Dijk shirtsponsor jeugd v.v. Ruinen

 Coop

COOP Wim van Dijk shirtsponsor jeugd v.v. Ruinen

Het bestuur en de sponsorcommissie zijn verheugd om te kunnen mededelen
dat er een nieuwe shirtsponsor is vastgelegd voor de gehele jeugdafdeling.

shirt

COOP Wim van Dijk is de komende vijf seizoenen shirtsponsor
van alle jeugdteams van v.v. Ruinen.

De vereniging ziet, samen met COOP Wim van Dijk,
een mooie samenwerking tegemoet.

Coronaprotocol v.v. Ruinen

Coronaprotocol v.v. Ruinen

Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de richtlijnen van het NOC*NSF en kan derhalve in de toekomst gewijzigd worden.

Aan alle leiders willen wij verzoeken deze maatregelen te verspreiden onder de spelers!

1.  Gebruik je gezond verstand  blijf thuis bij klachten en laat je testen.
2.  Desinfecteer je handen zowel bij binnenkomst als bij vertrek.
3.  Iedereen vanaf 18 jaar houdt 1,5 meter afstand van anderen (ook van personen jonger dan 18 jaar).
4.  Let op het eenrichtingsverkeer in de kantine en kleedkamers
     > volg de aangegeven looproute via de pijlen.
5.  Kom niet eerder dan een half uur voor aanvangstijd naar het sportpark.
6.  Neem een eigen bidon mee naar zowel trainingen als wedstrijden
     Er kan geen gebruik gemaakt worden van de bidons van de voetbalvereniging.
7.   Bij uitwedstrijden geldt het advies om in een auto een mondkapje te dragen voor personen
      vanaf 18 jaar.
      Bij vervoer in touringcar of bus is een mondkapje verplicht.
8.  Voor de senioren geldt een maximaal aantal van 7 personen per kleedkamer. 
     Tijdens het douchen dient er ook 1,5 meter afstand gehouden te worden.
9.  Er mogen maximaal 50 personen in de kantine aanwezig zijn,
     waarbij het verplicht is om op een stoel te zitten.
     Probeer zoveel mogelijk buiten te zitten/verblijven.
10. Entree en verkoop programmaboekjes bij wedstrijden van het eerste elftal zal via
      een vrijwillige bijdrage gaan, zodat we de contactmomenten kunnen minimaliseren.
      Er zal een bus staan bij de ingang van het sportpark hiervoor
11. Van de bezoekende teams wordt verwacht dat zij niet blijven hangen maar na eerste dorstlesser
      hun vertier zoeken in de kantine van hun eigen vereniging.
12. Indien men zich niet aan de regels houdt, kan de toegang tot het sportpark worden ontzegd.

Gert van Dijk, nieuwe keeperstrainer senioren V.V. Ruinen

Gert is al jaren spelend lid bij de vereniging. Hij heeft als veldspeler en als keeper jaren in het eerste van de vereniging gespeeld,
momenteel is hij nog steeds actief als keeper bij Ruinen 3.
We wensen Gert veel succes met deze nieuwe functie en hopen dat hij deze met plezier en een lange tijd voor de vereniging gaat vervullen.


Bestuur en Technische Commissie Senioren

gert

Meer artikelen...